இடுகைகள்

2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஹைக்கூ கவிதை

காலைக் கடிக்கமுன் கையைபலமாகக்கடித்தது புதுச்செருப்பு @ நித்தம் போனபோதும் முகம் சுழிக்கவில்லை மணிமுள் @ ஹைக்கூ கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

ஹைக்கூ கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

காலைக் கடிக்கமுன் கையைபலமாகக்கடித்தது புதுச்செருப்பு @ ஹைக்கூ கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்